Endoskopické zavedenie intragastrického balóna ako liečba nadváhy a obezity. Ide o neoperačnú dočasnú pomôcku k chudnutiu.

Čo je žalúdočný (intragastrický) balón

Okrem operačnej liečby obezity existuje a je aj v praxi vyskúšaná ešte menej invazívna metóda, ako pomôcť pri chudnutí. Je to dočasné umiestnenie silikónového balóna do žalúdka (BIB, žalúdočný - intragastrický balón). Mäkký, roztiahnuteľný balón je naplnený modro zafarbenou tekutinou v množstve 400 - 700 ml (resp. podľa výrobcu), ktorým sa čiastočne naplní žalúdok a pacienti majú pocit nasýtenia aj po zjedení menšieho množstva jedla.


Zavedenie balóna

Okrem operačnej liečby obezity existuje a je aj v praxi vyskúšaná ešte menej invazívna metóda, ako pomôcť pri chudnutí. Je to dočasné umiestnenie silikónového balóna do žalúdka (BIB, žalúdočný - intragastrický balón). Mäkký, roztiahnuteľný balón je naplnený modro zafarbenou tekutinou v množstve okolo 500 ml, ktorým sa čiastočne naplní žalúdok a pacienti majú pocit nasýtenia aj po zjedení menšieho množstva jedla.

Samotný zákrok zavedenia balóna do žalúdka zaťažuje pacienta menej než operácia (napr. bandáž žalúdka). Väčšinou nevyžaduje celkovú anestéziu, ani hospitalizáciu v nemocnici, prevádza sa ambulantne. Vykonáva sa endoskopicky za pomoci gastroskopu, ktorým sa vyšetruje žalúdok. Zákrok trvá cca 20 - 30 minút a po krátkom odpočinku a sledovaní lekárom sa môže pacient vrátiť domov. V prvých dňoch sa môžu objavovať pocity plnosti, nevoľnosť a napínanie na vracanie. Intragastrický balónik sa môže nechať v žalúdku len 6 mesiacov, pretože by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu a následným komplikáciám. Únik modrej náplne by sa prejavil zafarbením moču do modra, čo je signál k okamžitej kontrole u lekára, ktorý BIB systém zaviedol. Odstraňovanie BIB zo žalúdka sa vykoná rovnako endoskopickou cestou.

 

Ako žalúdočný balón funguje?

Podstata fungovania tejto metódy spočíva v uľahčení redukčnej diéty. Miera redukcie váhy za pomoci balóna sa pohybuje medzi 10 - 20 kg a je závislá na miere dodržiavania diéty - menších porcií jedla, čomu systém BIB napomáha. Podstatná je ale potom dĺžka udržania si váhového úbytku po odstránení balónika, ktorá hlavne závisí na udržaní si zmeneného životného štýlu v zmysle diéty a pohybovej aktivity.

 

Pre koho je BIB vhodný?

BIB je odporúčaný predovšetkým u takzvaných superobéznych pacientov s BMI nad 50, ako príprava na bandáž žalúdka. Pri týchto chorých je riziko operácie také vysoké, že je vhodné ho predtým balónom BIB znížiť. Pre pacientov, ktorí nie sú indikovaní na bariatrickú liečbu, je intragastrický balón tiež vhodná, málo invazívna a účinná pomôcka k liečbe obezity, ale trvalý efekt môže mať len za predpokladu odborne vedenej diéty a modifikácie správania a životosprávy. BIB systém nie je hradený zdravotnou poisťovňou

Text: MUDr. Michal Čierny , CSc