Dychový test na SIBO – pokyny pre pacienta

je bezbolestný dychový test, ktorým možno diagnostikovať bakteriálne prerastanie v tenkom čreve na základe stanovenia koncentrácie vodíka vo vydychovanom vzduchu. Vyšetrenie je neinvazívne – spočíva vo vyšetrení vydýchnutého vzduchu.

Vyšetrenie trvá 2–3 hodiny, počas ktorých pacient opakovane vydýchne do prístroja. Lekár by mal byť informovaný:

- ak beriete nejaké lieky

- ak trpíte ochoreniami pľúc, srdca,

- ak máte dýchacie problémy, astmu, alebo ste alergický na nejaké lieky

- ak máte cukrovku, chronické ochorenia, alebo ak ste tehotná

 

Príprava pacienta pred vyšetrením:

 Po dobu 4 týždňov pred vyšetrením neužívať antibiotiká a nepodstúpiť kolonoskopiu alebo podobné vyšetrenia

 1 týždeň pred vyšetrením neužívať preháňadlá a lieky ovplyvňujúce konzistenciu stolice, ani výživové doplnky na báze fruktózy a

laktózy

 24 hodín pred vyšetrením držať nasledovnú diétu:

o Nejesť pomaly stráviteľné jedlá (fazuľu, jedlá obsahujúce vlákniny), mlieko a mliečne výrobky, obilniny, orechy, ovocie a zeleninu.

o Nekonzumovať potraviny a nápoje so zvýšeným obsahom fruktózového (kukuričného) sirupu.

o Počas tohto obdobia sa odporúča jesť ľahko stráviteľné potraviny: ryby, hydinu, ryžu, vajcia, piť vodu.

 

 12 hodín pred vyšetrením nejesť žiadne jedlá, nepiť tekutiny (okrem vody),

nekonzumovať alkohol, nežuť žuvačky, cukríky. Úplne sa zdržať akejkoľvek konzumácie, okrem čistej vody.

 

 Na vyšetrenie sa dostaviť ráno, nalačno, pri dodržaní vyššie uvedených podmienok. Doma pred vyšetrením je potrebne umyť si zuby,

ale najneskôr 2 hodiny pred vyšetrením. 2 hodiny pred vyšetrením už nespať, nefajčiť ani necvičiť.


 Ráno pred vyšetrením nebrať žiadne predpísané lieky, ale je potrebné zobrať ich na ranné vyšetrenie so sebou. Lieky užijete po vypití

lekárom podaného roztoku laktulózy

 Najmenej 1 minútu pred vyšetrením sedieť v úplnom pokoji a pokojne dýchať


Objednať sa môžete do ambulancie v Košiciach (055 6367697) alebo vo Vranove (0944 19 55 66).

Vyšetrenie nie je hradené zo zdravotného poistenia. Cena vyšetrenia je 15 €.


Dychový laktózo-tolerančný test – pokyny pre pacienta


je bezbolestný, neinvazívny test, ktorým možno diagnostikovať laktózovú intoleranciu na základe stanovenia koncentrácie vodíka vo

vydychovanom vzduchu, vznikajúceho v dôsledku poruchy absorpcie laktózy (mliečneho cukru) v čreve, obyčajne z dôvodu

nedostatočnej tvorby enzýmu laktázy. Vyšetrenie je neinvazívne – spočíva vo vyšetrení vydýchnutého vzduchu. Vyšetrenie trvá 2–3

hodiny, počas ktorých pacient opakovane vydýchne do prístroja.

Na vyšetrenie je vhodne pacienta vopred objednať a informovať pacienta o príprave a priebehu vyšetrenia. Lekár by mal byť

informovaný:

- ak užívate nejaké lieky

- ak trpíte ochoreniami pľúc, srdca

- ak máte dýchacie problémy, astmu, alebo ste alergický na nejaké lieky

- ak máte cukrovku, chronické ochorenia, alebo ak ide o tehotnú pacientku


Príprava pacienta pred vyšetrením:

 Po dobu 4 týždňov pred vyšetrením neužívať antibiotika a nepodstúpiť kolonoskopiu a podobné vyšetrenia

 Po dobu 1 týždňa pred vyšetrením neužívať preháňadlá - laxatíva a lieky ovplyvňujúce konzistenciu stolice, ani výživové doplnky na báze fruktózy a laktózy

 Najmenej počas 24 hodín (pri pacientoch so zápchou a možným spomalením priechodnosti tráviaceho traktu počas 2-3 dní) pred

vyšetrením držať nasledovnú diétu:

o Nejesť pomaly stráviteľné jedlé (fazuľu, jedlá obsahujúce prevahu vlákniny), mlieko a mliečne výrobky, obilniny, orechy, ovocie a zeleninu.

o Nekonzumovať potraviny a nápoje so zvýšeným obsahom fruktózového (kukuričného) sirupu.

o Počas tohto obdobia sa odporúča jesť ryby a hydinu, ryžu, vajcia, piť vodu.

 12 hodín pred vyšetrením nejesť žiadne jedlá, nepiť tekutiny (okrem vody)

 Nekonzumovať alkohol, nežuť ani žuvačky, cukríky. Úplne sa zdržať akejkoľvek konzumácie, okrem čistej vody. (Nemluvňa nejesť a

nepiť najmenej od 3. Hodiny rannej)

 Pacient sa na vyšetrenie dostaví ráno, nalačno, pri dodŕžaní vyššie uvedených podmienok. Doma pred vyšetrením je potrebné umyť si

zuby, ale najneskôr 2 hodiny pred vyšetrením, 2 hodiny pred vyšetrením už nespať, nefajčiť ani necvičiť

 Pacient ráno pred vyšetrením nemá užiť žiadne predpísané lieky, ale je potrebné si ich vziať na ranné vyšetrenie so sebou, užije ich

po vypití roztoku.

 Najmenej 1 minútu pred vyšetrením sedieť v úplnom pokoji a pokojne dýchať


UPOZOMENIE: Pokiaľ sa precízne nedodržujú uvedené zásady, senzitivita a špecificita testu môže klesnúť aj pod 60 %.


Objednať sa môžete do ambulancie v Košiciach (055 6367697) alebo vo Vranove (0944 19 55 66).

Vyšetrenie nie je hradené zo zdravotného poistenia. Cena vyšetrenia je 15 €.