Transnazálna endoskopia

Ponúkame možnosť absolvovať kolonoskopické vyšetrenie v inhalačnej analgézii Entonox-om, „rajským plynom", bezpečná forma tíšenia prípadných bolestí pri vyšetrení hrubého čreva. Ultratenký prístroj na vyšetrenie žalúdka, len 3 prístroje na Slovensku, 2 v Košickom kraji.

Len 5,4 mm tenký prístroj, ktorý umožňuje minimalizovať nepríjemné pocity pri inštrumentálnom vyšetrení žalúdka.

Výhodou tohto prístroja sú jeho rozmery – takmer štyrikrát tenší ako klasický gastroskopický prístroj a skutočnosť, že sa do žalúdka dá zaviesť ústami alebo nosom. Aj keď sa zdá, že zavádzanie cez nos je nepríjemné, opak je pravdou. Týmto prístupom sa vynecháva kontakt prístroja s koreňom jazyka, ktorý je zodpovedný za väčšinu nepríjemných pocitov pri klasickom vyšetrení žalúdka.

Vyšetrenie transnazálnym gastroskopom je menej nepríjemné, nie je sprevádzané napínaním a grganím pri vyšetrení, pacient môže počas vyšetrenia rozprávať, sledovať vyšetrenie na obrazovke a konzultovať nález s lekárom priamo počas vyšetrenia. Pacient ani lekár nie je obmedzovaný dĺžkou vyšetrenia, je dosť času na vyšetrenie a konzultáciu, pretože vyšetrenie nie je sprevádzané nepríjemnými pocitmi, ktoré nútia čo najskôr vyšetrenie ukončiť. Samotné vyšetrenie je plnohodnotné, dokonca dokážeme vyšetriť dlhšiu časť tenkého čreva, vieme realizovať všetky odbery na histologické vyšetrenie a stanovenie prítomnosti Helicobacter pylori. Dokážeme ním vyšetriť aj pacientov, ktorým, pre rôzne zúženia tráviaceho traktu, vyšetrenie klasickým prístrojom nie je možné realizovať.

Prístroj používame od mája 2010 ako jediné pracovisko na Slovensku, za rok vyšetríme približne 800 pacientov. Vyšetrenie takýmto prístrojom je veľmi rozšírenie v Japonsku a juhovýchodnej Ázií, kde sa tento prístroj rozšíril už v roku 2005. V európskych krajinách je používanie transnazálneho gastroskopu veľmi rozšírené vo Veľkej Británii.