Kapsulová endoskopia

Kapsulová endoskopia sa v priebehu posledného desaťročia stáva neinvazívnou diagnostickou metódou niektorých črevných chorôb. Pokračujúci výskum a klinické hodnotenia naďalej rozširujú rozsah klinických indikácií.

Prístroj je navrhnutý tak, aby uľahčil prácu gastroenterológov a aby sa dosiahli výrazne lepšie výsledky s väčším komfortom pre svojich pacientov.

Kapsula je skutočne inovatívny typ endoskopu pre vizualizáciu sliznice tenkého čreva. Využíva štyri kamery, ktoré sú umiestnené po stranách kapsule, a ktoré dohromady tvoria obraz 360° okolo celého sliznice čreva. Snímky zhotovujú s vysokým rozlíšením, vrátane plôch skrytých za ohybmi čreva. Kapsula zachytáva 20 snímok za sekundu po dobu prvých dvoch hodín s rýchlosťou 5 snímkov za sekundu, pre každú kameru a potom 12 snímkov za sekundu pri rýchlosti 3 snímky za sekundu pre každú kameru. Obraz videa je viac stabilný vďaka menšiemu pohybu fotoaparátu.

Možno poznáte niekoho, kto mal kapsulu v minulosti. Ak áno, pravdepodobne vám povedal o množstve káblov pripojených k trupu vedúcich k záznamovému zariadeniu, ktoré nosil na opasku alebo ich mal pri posteli. Tento externý hardvér už nie je nutný. Kapsula je unikátne navrhnutá tak, aby vám umožnila slobodu a relaxáciu počas vyšetrenia – zachytáva a ukladá obrázky z vášho tráviaceho traktu priamo v kapsule a nevysiela žiadne vlny ani rádiové frekvencie.

Prístroj ponúka významné výhody:

Indikáciu vyšetrenia musí odporučiť lekár - gastroenterolog. 

Vyšetrenie nie je hradené zdravotnou poisťovňou. Cena vyšetrenia je 850 €.