Celková anestezia

Kolonoskopia je náročnejšie ale zvládnuteľné vyšetrenie. Okrem analgosedácie inhaláciou Entonoxu (oxid dusný) je možnosť v prípade, že pacient preferuje kolonoskopické vyšetrenie v celkovej anastezii, zabezpečiť aj takúto možnosť. Termín kolonoskopie v celkovej anestezii si môžete dohodnúť pri vstupnom pohovore s lekárom počas poučenia o príprave na kolonoskpické vyšetrenie. Aktuálna cena za celkovú anesteziu je 110 eur.