Biologická liečba zápalových ochorení čreva

Naše pracovisko sa venuje diagnostike a liečbe zápalových ochorení čreva, ktoré sú v poslednej dobe čoraz častejšie. Okrem štandarnej liečby menej komplikovaných a menej závažných stavov týchto ochorení sa venujeme aj biologickej liečbe, ktorá je veľkým prínosom pre pacientov liečených na zápalové ochorenia čreva. 

Pacienti majú taktiež možnosť liečby novými molekulami v rámci klinických sledovaní nových liekov, ktoré ešte nie sú dostupné v bežnej liečbe.