Cenník

Cenník zdravotných výkonov a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v gastroenterologických ambulanciách a v diabetologickej ambulancii platný od 1.1.2024,

pri ktorých je možné požadovať úhradu po novelizácii zákona č.577/2004 Z.z.,

 

 

Druh výkonu

Cena

1.

Odber krvi – samoplatca za odberovú súpravu

8,00 €

2.

Kontrolné vyšetrenie– samoplatca

20,00 €

3.

Vstupné vyšetrenie - samoplatca (60) 

30,00 €

4.

Hodnotenie laboratórnych výsledkov – samoplatca

10,00 €

5.

Balík nadštandard

10,00 €

6.

Kopírovanie (za stranu)

0,50 €

7.

Vystavenie duplikátu tlačiva – recept, odborný nález                                         

2,00 €

8.

Zdravotný záznam diabetika A6

3,00 €

9.

Monitorovací denník na selfmonitoring

3,00 €

10.

Edukácia práce s glukomerom, zapožičanie glukomera s príslušenstvom  

10,00 €

11.

Potvrdenie do lietadla v anglickom jazyku, potvrdenie práce vo výške

10,00 €

12.

Správa o zdravotnom stave pre komerčné poisťovne                                                                         

30,00 €

13.

SIBO test

30,00 €

14.

Lekársky nález pre sociálne účely                                                                

30,00 €

15.

Inhalačná analgézia Entonox

15,00 €

16.

Kolonoskopické nohavice

5,00 €

17.

Gastroskopia klasickým gastroskopom vrátane prípadnej biopsie – samoplatca

70,00 €

18.

Gastroskopia s použitím tenkého transnazálneho endoskopu - samoplatca

90,00 €

19.

Doplatok za použitie transnazálneho endoskopu pri gastroskopii uhrádzanej ZP

20,00 €

20.

Spracovanie bioptických vzoriek – samoplatca

5,00 €

21.

Kolonoskopia 763a vrátane odberu biospií – samoplatca

170,00 €

22.

Kolonoskopia 763 vrátane odberu biospií – samoplatca

150,00 €

23.

Kolonoskopia 762 vrátane odberu biospií – samoplatca

140,00 €

24.

Kolonoskopia 761 vrátane odberu biospií – samoplatca

130,00 €

25.

Kolonoskopia 760 vrátane odberu biospií – samoplatca

120,00 €

26.

Polypektomia 765 za každý polyp – samoplatca

30,00 €

27.

Celkové anestézia pri endoskopickom vyšetrení

120,0 €

28.

USG brucha - samoplatca

30,00 €

29.

USG elastografia – len samoplatca – výkon nehradený ZP

30.00 €

30.

Kapsulová enteroskopia – výkon neuhrádzaný ZP

850,00 €

31.

Intravenózna infúzna aplikácia liekov (30 - 45 min.) - samoplatca

30,00 €

32.

Zastavenie krvácania po polypektomii hemoklipom (za každý klip)

50,00 €

33.

Histologické, serologické a biochemické vyšetrenie podľa cenníka - samoplatca

MEDIREX