Dychové testy

Dychový test na SIBO – pokyny pre pacienta

Bezbolestný dychový test, ktorým možno diagnostikovať bakteriálne prerastanie v tenkom čreve na základe stanovenia koncentrácie vodíka vo vydychovanom vzduchu. Vyšetrenie je neinvazívne – spočíva vo vyšetrení vydýchnutého vzduchu.

Vyšetrenie trvá 2 – 3 hodiny, počas ktorých pacient opakovane vydýchne do prístroja. Lekár by mal byť informovaný:

 
Príprava pacienta pred vyšetrením:

Po dobu 4 týždňov pred vyšetrením neužívať antibiotiká a nepodstúpiť kolonoskopiu alebo podobné vyšetrenia

1 týždeň pred vyšetrením neužívať preháňadlá a lieky ovplyvňujúce konzistenciu stolice, ani výživové doplnky na báze fruktózy a laktózy

 

24 hodín pred vyšetrením držať nasledujúcu diétu:

 

12 hodín pred vyšetrením nejesť žiadne jedlá, nepiť tekutiny (okrem vody)

Nekonzumovať alkohol, nežuť žuvačky, cukríky. Úplne sa zdržať akejkoľvek konzumácie, okrem čistej vody.

Na vyšetrenie sa dostaviť ráno, nalačno, pri dodržaní vyššie uvedených podmienok. Doma pred vyšetrením je potrebne umyť si zuby, ale najneskôr 2 hodiny pred vyšetrením. 2 hodiny pred vyšetrením už nespať, nefajčiť ani necvičiť.

Ráno pred vyšetrením nebrať žiadne predpísané lieky, ale je potrebné zobrať ich na ranné vyšetrenie so sebou. Lieky užijete po vypití lekárom podaného roztoku laktulózy.

Najmenej 1 minútu pred vyšetrením sedieť v úplnom pokoji a pokojne dýchať

 

Objednať sa môžete do ambulancie v Košiciach (055/6 367 697) alebo vo Vranove nad Topľou (0944 195 566).

Vyšetrenie nie je hradené zo zdravotného poistenia. Cena vyšetrenia je 15 €.

 

Dychový laktózo-tolerančný test – pokyny pre pacienta

Je bezbolestný, neinvazívny test, ktorým možno diagnostikovať laktózovú intoleranciu na základe stanovenia koncentrácie vodíka vo vydychovanom vzduchu, vznikajúceho v dôsledku poruchy absorpcie laktózy (mliečneho cukru) v čreve, obyčajne z dôvodu nedostatočnej tvorby enzýmu laktázy. Vyšetrenie je neinvazívne – spočíva vo vyšetrení vydýchnutého vzduchu. Vyšetrenie trvá 2 – 3 hodiny, počas ktorých pacient opakovane vydýchne do prístroja.

Na vyšetrenie je vhodne pacienta vopred objednať a informovať pacienta o príprave a priebehu vyšetrenia. Lekár by mal byť informovaný:

 

Príprava pacienta pred vyšetrením

Po dobu 4 týždňov pred vyšetrením neužívať antibiotika a nepodstúpiť kolonoskopiu a podobné vyšetrenia

Po dobu 1 týždňa pred vyšetrením neužívať preháňadlá – laxatíva a lieky ovplyvňujúce konzistenciu stolice, ani výživové doplnky na báze fruktózy a laktózy

Najmenej počas 24 hodín (pri pacientoch so zápchou a možným spomalením priechodnosti tráviaceho traktu počas 2 – 3 dní) pred vyšetrením držať nasledujúcu diétu:

 

12 hodín pred vyšetrením nejesť žiadne jedlá, nepiť tekutiny (okrem vody)

Nekonzumovať alkohol, nežuť ani žuvačky, cukríky. Úplne sa zdržať akejkoľvek konzumácie, okrem čistej vody. (Nemluvňa nejesť a nepiť najmenej od 3. hodiny rannej)

Pacient sa na vyšetrenie dostaví ráno, nalačno, pri dodŕžaní vyššie uvedených podmienok. Doma pred vyšetrením je potrebné umyť si zuby, ale najneskôr 2 hodiny pred vyšetrením, 2 hodiny pred vyšetrením už nespať, nefajčiť ani necvičiť

Pacient ráno pred vyšetrením nemá užiť žiadne predpísané lieky, ale je potrebné si ich vziať na ranné vyšetrenie so sebou, užije ich po vypití roztoku.

Najmenej 1 minútu pred vyšetrením sedieť v úplnom pokoji a pokojne dýchať

 


UPOZORNENIE: Pokiaľ sa precízne nedodržujú uvedené zásady, senzitivita a špecificita testu môže klesnúť aj pod 60 %.

 

Objednať sa môžete do ambulancie v Košiciach (055/6 367 697) alebo vo Vranove nad Topľou (0944 195 566).

Vyšetrenie nie je hradené zo zdravotného poistenia. Cena vyšetrenia je 15 €.