USG vyšetrenia

Vykonávame USG vyšetrenia brušnej dutiny na USG prístroju vyššej triedy vrátane elastografie pečene.